Fredrik Beyers Amerika reise i 1871

I 1871 reiste Fredrik Beyer, sønn av Frands Beyer, en tur over til Amerika med 42 stappfulle bokkasser. Det var Kingos salmebok og andre eldre opplag av religiøse skrifter, som Beyer ville prøve å få avsatt blandt de norske utvandrerne i Midt-Vesten. Med hest og vogn drog han rundt blant de norske settlements i Iowa og Minnesota og fikk rivende avsetning på sine oppbyggelsesskrifter. Han fikk også sluttet en kontrakt med Den norske Synode, som skulle la sine forlagssaker trykke og innbinde hos Beyer i Bergen.

Egil Tveiterås – Den norske bokhandels historie.