Biografi for Thorvald von Krogh Beyer

Thorvald von Krogh Beyer (født 11. august 1858 i Bergen, død 6. mai 1931 i Bergen) var en norsk bokhandler og forretningsmann.

Fødsel og oppvekst


Korskirken Eier: Ukjent

Thorvald ble født 11. august 1858 i Rode 21-23, dagens Kong Oscarsgate. Han ble døpt 3. oktober 1858 i Korskirken som lå like over gaten i nevnte gate. Hans faddere ved dåpen var: Madame Marie de Fine von Krogh Beyer (1798-1871, hans farmor født von Krogh), Jomfru Minda Høegh (1842-1933, hans tante), Cand. Jur. Morten Beyer (1822-1880, hans onkel), Ølbrygger Hans Andreas Isdahl (1826-1891, hans onkel), Daguerreotypist Marcus Selmer (1818-1900, i slekt via Thorvalds mor, Selmer slekten). Thorvald sto konfirmant i Korskirken den 3. oktober 1875, han fikk karakteren «Meget godt». I kirkeboken for konfirmasjonen står det også at han ble vaksinert 6. juli 1859 av doctor Bull.


Thorvald som ung mann. Eier: Birger Juell

F. Beyer bokhandel

 
F. Beyers bokhandel i Kong Oscarsgate også kjent som Rode 21-23. Eier: Usikker

Thorvald overtok F. Beyer bokhandel i Bergen etter sin far Fredrik Stocfleth von Krogh Beyer (1827–1903).

Les om firmaet under Thorvald Beyers ledelse her.

Vicekonsul for USA

 
De Amerikanske flaadeafdelings officerer, Balconen juli 1911. Eier: Frants Beyer

Beyer var fra 1903 til 1915 visekonsul for USA.

Ordener


Kroneordenen og Den hvite elefants orden. Fotograf: Mathias Beyer

Thorvald ble i 1889/90 dekorert med den prøyssiske Kroneordenen av keiser Vilhelm II av Tyskland for å ha lagt til rette for keiserens første reise i Norge. Beyer var også med på reisen som gikk over Folgefonna, Sogn og Nordfjord før ferden gikk til Trondheim og videre derfra til Nordland for å se hvalfangst. Reisen varte i fem uker og ble utgitt i bokform, først på tysk og så i norsk oversettelse.

Av Thailand ble Beyer dekorert med 3. klasse av Den hvite elefants orden.

Foreldre og søsken

Thorvald Beyer var sønn av bokhandler Fredrik Stockfleth von Krogh Beyer (1827-1903) og Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer Høegh (1835-1898).

Fredrik Stockfleth von Krogh Beyer Kilde: Billedsamlingen i Bergen. UBB-BS-OK-19841.

Thorvald var den eldste av 10 søsken:

Alle barna samlet og i samme rekkefølge som listet under. Kilde: Billedsamlingen i Bergen. UBB-BS-OK-19840
 • Brynjulf von Krogh Beyer (1859-1898)
 • Nanna Vibe Selmer Beyer (1861-1935)
 • Aksel Freyvid Dekke Høegh von Krogh Beyer (1863-1937)
 • Freydar Dekke Høegh von Krogh Beyer (1864-1933)
 • Sverre Dekke Høegh von Krogh Beyer (1866-1889)
 • Gudny de Fine von Krogh Beyer (1867-1921)
 • Dagny Stockfleth Høegh Beyer (1869-1963)
 • Einar Valdthjov von Krogh Beyer (1870-1960)
 • Aagot Semb Beyer (1872-1873)

Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer Høegh Eier: Birger Juell

Kone, svigerforeldre og barn

Fra venstre: Jürgen Tiedemann, Magdalene Tiedemann og Thorvald von Krogh Beyer.

Thorvald Beyer ble 9. april 1889 i Hamburg gift med Magdalene Tiedemann (1866–1946) fra Hamburg, datter av kjøpmann i Hamburg Jürgen Tiedemann (1831-1902) og Anna Magdalena Manns (1838-1908).

Thorvald og Magdalene fikk 5 barn:Alle barna samlet, med unntak av Ingrid som gikk bort som barn.
Eier: Edith Tiedemann Beyer
 • Freyvald von Krogh Tiedemann Beyer (1890-1924)
 • Gulborg von Krogh Tiedemann Beyer (1893-1956)
 • Ingrid von Krogh Tiedemann Beyer (1894-1895)
 • Edith von Krogh Tiedemann Beyer (1897-? )
 • Bestefar: Rolf von Krogh Tiedemann Beyer (1901-1966)

Mine aner og litt til…