Biografi for Georg Daniel von Barth

Fra boken: Stamtavle over familien Barth ved Mikael Sundt (1891)

XIII. 7. Georg Daniel Barth, kancelliraad og sorenskriver, 292. fød i Kristiania 16 dec. 1725, døbt 20 s. m. i Vor Frelsers kirke, død i Hjelmeland 56 aar gammel 27 juli 1782, nedsat i gravstedet 7 aug. (Naar etsteds hans død sættes til 1792, maa det være en forveksling med hans brodersøn Jonas Barth, nr. 380, som døde da og ogsaa var kancelliraad.)

G. D. Barth blev soren­skriver i Ryfylke 26 dec, 1761, dertil udnævnt allerede 4 apr. 1755, mod at formanden fik embedets fulde indkomst til sin død og derefter enken 100 rdl. aarlig. Han blev «virkelig» kancelliraad 29 jan. 1768. Han beboede og ejede gaarden Knutsvik i Hjelmeland, hvor formodentlig alle hans 21 egte børn er fødte, skjønt det 13de, 17de og 19de aj disse (nr. 306, 358 og365) ikke findes blandt døbte i Hjelmelands kirkebog,

Han havde, 19 aar gammel, en illegitim forbin­delse med Anne Dayidsdatter, som fødte ham en datter (nr. 293); moderen stod aabenbar skrifte søndag sexagesima 1746 og faderen langfredag 1747. Derefter var han to gange gift.

Gift 1. med Karen Sybilla Rødder (ikke «Røder», som i Halv. forf.-lex. ill 168), død i barselseng i Hjel­meland 1766, begr. 19 dec., 37 aar gammel, datter af sorenskriver i Ryfylke Morten Rødder og Kirsten Cortsdatter Coldevin. – Ni børn (nr. 294-301, 303).

Gift 2. med Maren eller Maria Cathrine Weybye, fød 28 aug. 1749, døbt i Højlands kirke 11 sønd. e. tref., død paa Knutsvik 30 juni 1826, datter af major, senere oberst paa Fredrikshald Thomas Fredrik v.
Weybye og Cathrine Dlriksdatter Jonstrup. – Tolv børn (nr. 304-307, 330, 356-359, 365-367).